be4pregnancy

Ankieta dla mężczyzny

Dane ogólne

Wiek


Czy u Twojej partnerki wystąpiły niepowodzenia rozrodu:
Czy w Twojej rodzinie występowały: U kogo?